TUSSEN TIJDSE TOETS

De TTT is een toets die door een examinator van het CBR wordt afgenomen, deze beoordeelt hoe het met je rijvaardigheid is gesteld.
Na afloop krijg je in samenspraak met de examinator en je instructeur een advies over het vervolg van je rijopleiding waarin
je goede en minder goede punten worden aangegeven waardoor je gerichter verder kunt met je opleiding.

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het praktijkexamen weet je precies wat je tijdens het examen kunt verwachten.
De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. De zenuwen worden zo bij veel kandidaten grotendeels weggenomen.

Tevens kun je voor het onderdeel bijzondere manoeuvres een vrijstelling verdienen voor het 1e praktijkexamen

Deze toets verhoogt de slagingskans voor het praktijkexamen voor een groot deel."Wilt u zich inschrijven of heeft u nog vragen?"